Skip to content

KFI-1.1.2 


Mesterséges intelligencián alapuló munkavállalói biztonsági alkalmazás megvalósítása a Geomant-Algotech Zrt-nél

A Projekt azonosítószáma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00164
Kedvezményezett neve: GEOMANT-ALGOTECH Zrt.
A projekt címe: Mesterséges intelligencián alapuló munkavállalói biztonsági alkalmazás megvalósítása a Geomant-Algotech Zrt-nél.
A támogatás összege 105.006.500 FORINT
A projekt összköltsége 227.337.500 FORINT
A projekt megvalósulásának kezdete: 2019.01.01.
A projekt megvalósulásának befejezése: 2020.12.31.

Projekt leírása:

Számos olyan munkakör létezik, melynél a munkavállalók biztonsága nem garantálható. Példa erre a szociális munkások családlátogatási feladatköre, mely során veszélyes szituációkba kerülhetnek, amikor a veszélyhelyzet azonnali felismerése és az arra történő reakció kritikus, akár életmentő jelentőségű.

Cégünk az elmúlt évek során kifejlesztett egy alkalmazás prototípust, mely mobil készülékről történő bejelentkezés segítségével regisztrálja a munkavállaló helyét és amennyiben egy előre konfigurált időn belül nem jelentkezik be ismételten – egyedi kód megadásával – a rendszer riasztást generál. Ez az alkalmazás jelenleg egy önkiszolgáló menürendszeren (IVR) keresztül inicializálható vagy állítható le. Ez az alkalmazás már ilyen prototípus változatban is piaci igényt generált, s több referenciával is rendelkezik Ausztráliában. Ezt tekintettük piackutatásnak az Intelligens Worker Safety alkalmazás kifejlesztéséhez.

Mivel azonban a leírt alkalmazás meglehetősen korlátozott funkcionalitással bír, egy új, mesterséges intelligencián alapuló, a kritikus szituációkat előre nem specifikált esetkben is felismerő és kezelő alkalmazáskörnyezet kisérleti fejlesztését tűztük ki célul.

Projektünkben egy olyan felhőalapú rendszert hozunk létre, mely monitorozza a munkvállalói aktivitást annak karakterisztikája (például lokáció/GPS koordináták, tartózkodási időtartamok, eszközök elérhetősége, stb.) alapján. Rendszerünk folyamatosan monitorozza majd a munkavállalók mobil eszközeitől kapott információkat, s az abban észlelt anomáliák esetén riasztást generál. A riasztás történhet öntanuló módon (például egy átlagosnál hosszabb látogatás esetén), történhet gép-gép közötti automatikus adatcsere alapján (például egy okos óra, rejtett szenzor és a mobil készülék közötti kapcsolat megszakadásakor) vagy akár manuális indítással (pánikgomb megnyomása vagy jelszó megadási hiba esetén).

Projektünk megvalósításában az alábbi komponensek kisérleti fejlesztése és ipari kutatása történik meg:

1. Mobil alkalmazás mely a munkavállaló által használt eszközök – beleértve magát a mobil készüléket is – által összegyűjtött információt juttatja el a központi szervermodulokhoz.

2. Rejtett szenzorok, pánikgombok és biometrikus eszközök (például pulzusmérő) adatgyűjtési és továbbítási integrációja.

3. Központi szerver modul a begyűjtött adatok tárolására, analizálására.

4. Mesterséges Intelligencián (AI) alapuló mintaanalizáló és anomáliadetektáló modul, mely öntanulóan képes a rendkívüli események felismerésére.

5. Riasztási rendszer integrációja.

6. Adminisztrációs és konfigurációs modul a felhasználók által használt eszközök és tervezett tevékenységek alapadatainak beállításához.

A projektünk során létrehozandó új termék (Intelligent Worker Safety System – IWSS) már meglévő ötleten alapul, de a jelenlegi, kizárólag a be- és kijelentkezés közötti időtartamon alapuló veszélyfelismerésnél jóval komplexebb és intelligensebb. A létező egyedi fejlesztési megoldásnak kizárólag az alapötlete és piaci igényfelmérése hasznosítható újra.

Termékünk akkor is képes lesz a veszélyhelyzet korai felismerésére, ha a felhasználónak nincs módja az alkalmazás aktiválására. Ezt az öntanuló anomálifelismerő központi rendszeren túl a mobil készülékek (okostelefonok) és szabványos (pl. bluetooth) kapcsolaton keresztül kommunikáló eszközök (okos órák, sport órák, szenzorok) integrálása is elősegíti. Kiemelt veszélyhezetben a biometrikus adatokon (például drasztikusan emelkedő pulzusszám) alapulva is képes lesz rendszerünk a biztonsági riasztás megindítására.

Rendszerünk segítségével a veszélyes helyeken dolgozók munkabiztonsága úgy javítható, hogy a rendszer bevezetéséhez ne legyen szükség költséges beruzázásokra. Ez a felhasználói célterületünk – szociális munkások és egészségügyi dolgozók – esetében különösen fontos szempont, hiszen ezek a területek a leginkább költségérzékenyek.

×

Apply to job

Join Geomant and be part of a team that is shaping the future of communication solutions.

First name *
Last name *
Email *
Position you are applying for
Upload your CV *
Maximum file size: 2 MB