<img alt="" src="https://secure.tube6sour.com/222848.png" style="display:none;">

Hosztolt Contact Expert

Szerződési feltételek

Meghatározások

A jelen Szerződési feltételek az alább meghatározott módon használják a következő kifejezéseket: 

Contact center: az Ügyfél által vagy nevében működtetett üzleti egység, ahová a Végfelhasználók bejövő hívásait, e-mailjeit vagy webchat-munkameneteit irányítják, illetve ahol azokat kezdeményezik

Dokumentáció: a Geomant Felhőszolgáltatások felhasználói útmutatói és oktatási anyagai, amelyeket elektronikusan vagy fizikailag biztosítunk az Ügyfélnek 

Felhőszolgáltatások: a szoftverszolgáltatások összessége, amelyeket a Geomant felhőszolgáltató partnerei útján kifejlesztett és kínált egy vagy több szoftvertermék nyújt 

Geomant: a Felhőszolgáltatásokat az Ügyfélnek vagy a Viszonteladónak értékesítő Geomant vállalati entitások egyike, felsorolásuk a Telephelyek részben található 

Jogosult felhasználó: az Ügyfél nevében dolgozó contact center ügyintéző, aki a Contact centerben hívásokat, e-maileket és chat-munkameneteket kezdeményez és/vagy fogad 

Szolgáltatási alapdíj: a szolgáltatás használatáért fizetendő minimális havi díj, amely a Szolgáltatási megrendelőlapon van meghatározva 

Szolgáltatási megrendelőlap: a Geomant által készített és az Ügyfél által aláírt ajánlat vagy más dokumentum, amely rögzíti a megállapodásban szereplő feleket, az igénybe vett Geomant Felhőszolgáltatást, a licenceket, az esedékes díjakat és a megállapodás feltételeit 

Terhelési hónap: terhelési időszak, általában egy naptári hónap, amelyre a Szolgáltatásért járó díjak kiszámításra kerülnek

Ügyfél: az az entitás, amely a Geomantnál a Geomant Felhőszolgáltatások használatára regisztrál, hogy a contact centerét működtesse 

Ügyféladatok: védett információk és adatok, amelyeket az Ügyfél a kínált Szolgáltatásokon keresztül feldolgoz, ideértve korlátozás nélkül a neveket, telefonszámokat és egyéb Végfelhasználói adatokat 

Végfelhasználó: az a személy, aki üzleti ügyben kapcsolatba kíván lépni az Ügyféllel - az ügyfél ügyfele, értékesítési kérdésfeltevő vagy más fél -, ezért el szeretné érni a Szolgáltatásokat és használni azokat a Contact centeren keresztül 

Végfelhasználói adatok: az Ügyfél Contact centerét elérő személyek személyes adatai, ideértve, de nem kizárólag a nevüket és telefonszámukat 

Viszonteladó: közbenső szervezet, amely megvásárolja a Geomant Felhőszolgáltatásokat, és továbbértékesíti azokat az Ügyfélnek.

Szolgáltatási feltételek

A jelen megállapodás kezdeti dátuma az a nap, amikor az Ügyfél aláír egy Szolgáltatási megrendelőlapot a Geomant Felhőszolgáltatások használatáról. A Szolgáltatási megrendelőlap meghatározza a jelen megállapodásban szereplő feleket, a megvásárolt szolgáltatásokat, a licenceket, az esedékes díjat, a megállapodás feltételeit és a felmondási időt. 

A jelen megállapodás automatikusan meghosszabbodik ugyanezen időtartamra, kivéve, ha az Ügyfél, a Viszonteladó vagy a Geomant a Szolgáltatási megrendelőlapon megadott felmondási időn belül felmondja azt. 

A megújítás áremelkedéshez vezethet a Szolgáltatási megrendelőlapon megadott határértékeken belül. 

Megszűnés

Bármelyik fél felmondhatja az egy adott Szolgáltatási megrendelőlap alapján biztosított jogokat, ha a másik fél megsérti a Szolgáltatási megrendelőlap bármely lényeges feltételét (ideértve a jelen megállapodás lényeges feltételeit is, amennyiben a Szolgáltatási megrendelőlapra vonatkozik), és a jogsértést az írásbeli felszólítást követő 30 napon belül nem orvosolják. Ha az Ügyfél vagy a Viszonteladó nem fizet ki egy érvényes számlát, az lényeges jogsértésnek minősül. 

A jelen megállapodás titkossági és adatvédelmi feltételei a megszűnését követően is érvényben maradnak. 

Ha a Geomant a jelen megállapodás alapján megszüntet egy Szolgáltatási megrendelőlapot az Ügyfél vagy a Viszonteladó fizetési mulasztása miatt, az előfizetési időszak fennmaradó részének kifizetetlen díjai azonnal esedékessé válnak. 

A Geomant saját belátása szerint felmondhatja a megállapodást, ha az Ügyfél vagy a Viszonteladó ellen csődeljárás, illetve fizetésképtelenségi, csődgondnoksági vagy felszámolási eljárás indul. Amennyiben ez egy Viszonteladóra vonatkozik, a Buzzeasy saját belátása szerint közvetlen megállapodást kínálhat az Ügyfélnek. 

Általános

A szolgáltatás használata

Az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatás nem kizárólagos, nem átruházható, és kizárólag az Ügyfél Contact centerére vonatkozik. 

Ahol a Szolgáltatást Viszonteladón keresztül nyújtják, a Geomant nem kerül közvetlen kereskedelmi kapcsolatba az Ügyféllel, és a Viszonteladó felelőssége annak biztosítása, hogy az Ügyfél teljesítse a Szolgáltatási megrendelőlapon és a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit.

A Geomant biztonsági és csalást megelőző szolgáltatásokat nyújt annak érdekében, hogy az Ügyfél ellenőrizhesse a megvásárolt Szolgáltatásokat, azonban az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy csak legitim kommunikációt folytasson a Végfelhasználókkal, és azok tartalma, formátuma és gyakorisága ne sértse az európai uniós és helyi törvényeket. 

Az Ügyfél felelős a hozzárendelt Geomant Felhőszolgáltatás bejelentkezési adatainak őrzéséért és felhasználásáért. 

Az Ügyfélnek meg kell tennie az ésszerű erőfeszítéseket, hogy megakadályozza a Szolgáltatásokhoz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok használatát, és azonnal telefonon értesítenie kell a Geomantot, majd e-mailben meg kell erősítenie a jogosulatlan hozzáférést, és meg kell tennie az ésszerű erőfeszítéseket a jogosulatlan hozzáférés azonnali megállítására. 

Tulajdonjog

A Geomant a Szolgáltatás és a szolgáltatási Dokumentáció szellemi tulajdonának kizárólagos birtokosa (a harmadik felek komponenseinek kivételével). Amíg van érvényes, aktuális megállapodás a Szolgáltatás igénybevételére, az Ügyfélnek nem kizárólagos, nem átruházható joga van a Szolgáltatás használatára az Ügyfél törvényes üzleti céljaira. 

A Szolgáltatás részben vagy egészben a Geomant ellenőrzése alatt álló szervereken található. Az Ügyfél hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, de nincs joga megszerezni a forráskód, az adatbázis-meghatározások vagy a szolgáltatás nyújtása során a Geomant birtokába kerülő bármilyen más információk másolatát. 

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás részben vagy egészben az Ügyfél vagy a Viszonteladó ellenőrzése alatt álló szervereken található. Ilyen esetben az Ügyfél hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, de nincs joga megszerezni a forráskód, az adatbázis-meghatározások vagy a szolgáltatás nyújtása során a Geomant birtokába kerülő bármilyen más információk másolatát. 

A Geomant Felhőszolgáltatások működési mintái függőben lévő szabadalmak, és semmilyen dokumentációt vagy technológiai megoldást nem szabad harmadik félnek továbbadni a Geomant írásbeli engedélye nélkül. 

A Szolgáltatás specifikációja

A Geomant rendszeresen továbbfejleszti és frissíti a Szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy a Szolgáltatás folyamatosan fejlődik. Ezeknek a változásoknak egy része automatikusan megtörténik, míg mások azt igényelhetik az Ügyfél vagy a Viszonteladó részéről, hogy ütemezze és végrehajtsa a változásokat. 

A Szolgáltatás rendelkezésre állása

A Geomant karbantartásának ütemezése naponta 15 perc: 05:45 UTC / 23:45 CST. Ezen idő alatt a Szolgáltatások továbbra is működnek, előfordulhat azonban redundáns opciók aktiválása – pl. az alkalmazási szolgáltatások másodlagos/készenléti számítástechnikai erőforrásokra kerülhetnek, ami beavatkozást igényelhet az Ügyfél részéről ebben az időablakban. 

Van egy hosszabb, ütemezett havi karbantartás is a hónap első vasárnapján, amely legfeljebb egy órás lehet. Ezen idő alatt a Szolgáltatások továbbra is működnek, előfordulhat azonban redundáns opciók aktiválása – pl. az alkalmazási szolgáltatások másodlagos/készenléti számítástechnikai erőforrásokra kerülhetnek, ami beavatkozást igényelhet az Ügyfél részéről ebben az időablakban. 

Előfordul majd, hogy egy karbantartási ablak egy vagy több megvásárolt Szolgáltatás szüneteltetését igényli. A Geomant mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja ezt az időtartamot, és a sürgősségi karbantartás kivételével (lásd alább) legalább egy hetes értesítést küld az ilyen eseményekről a Szolgáltatási megrendelőlapon található értesítési e-mail-címre. 

Vannak esetek, amikor sürgős karbantartásra van szükség egy működési probléma megoldásához. Ezeket a Felhőszolgáltatásokat több ügyfélnek nyújtják, ezért a Geomant saját belátása szerint határozza meg az ablak időzítését, figyelembe véve az ügyfélközösség változatos igényeit. 

Kivételek 

Az Ügyfél vagy Viszonteladó nem teheti meg a következőket: 

 • a Szolgáltatás használati jogának átadása bármely más személynek
 • a Szolgáltatás bérbe vagy lízingbe adása (a Viszonteladó, illetve az Ügyfél Szolgáltatási megrendelőlapon részletezett megállapodásain kívül)
 • úgy beállítani a Szolgáltatást, hogy az a Végfelhasználók interakcióit a Jogosult felhasználókon kívül bárki másnak átirányítsa, illetve olyan szolgáltatást vagy megoldást kínálni, amely versenyt támaszt a Geomant Felhőszolgáltatásokkal szemben
 • hozzáférés a Szolgáltatáshoz azzal a céllal, hogy konkurrens megoldást építsen ki vagy valaki másnak segítsen, hogy konkurrens megoldást építsen ki a Szolgáltatásoknak
 • a Szolgáltatások olyan módon történő használata, ami sérti a büntetőjogi vagy polgári törvényeket, ideértve a bonyolított telefonbeszélgetések tartalmát is
 • a Szolgáltatások terhelési tesztje a skálázhatóság tesztelésének érdekében
 • a Szolgáltatási megrendelőlapon felsorolt használati korlátok túllépése. 

Díjak és adók

Az Ügyfél vagy Viszonteladó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatáért a következőket fizeti: Szolgáltatási alapdíj

Szolgáltatási alapdíj

A Szolgáltatási alapdíj a Szolgáltatási megrendelőlapon van meghatározva, és meghatározott számú licencet biztosít a kijelölt Szolgáltatásokhoz. 

Adók 

A számlára adott esetben forgalmi adót vagy áfát és az érvényes helyi adókat kell fizetni. 

Számlázás és fizetés

A Geomant által az Ügyfélnek vagy a Viszonteladónak benyújtott minden számlát a megállapodás szerinti Szolgáltatási megrendelőlapnak megfelelően kell kiállítani. A számlát helyesnek és esedékesnek kell tekinteni, kivéve, ha ésszerűen és jóhiszeműen eljárva az Ügyfél vagy a Viszonteladó a számla kiállítási dátumától számított 14 napon belül vitatja a számlát vagy annak egyes részeit. Ha az Ügyfél vagy a Viszonteladó ezen időszakon belül nem vitatja a számla egyetlen aspektusát sem, akkor a számlát a benyújtástól számított 14 napon belül fizetendőnek kell tekinteni, kivéve ha a Szolgáltatási megrendelőlapon másként van meghatározva. 

Helyreállítási díj

Ha a Szolgáltatás megszüntetésre került, mert az Ügyfél vagy a Viszonteladó megsértette a fizetési feltételeket, akkor az Ügyfél vagy a Viszonteladó számláját 300 USD/195 GBP helyreállítási/újracsatlakozási díj terheli. Mielőtt az Ügyfél hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz, illetve újracsatlakoztatják, az Ügyfélnek vagy Viszonteladónak teljes körűen ki kell fizetnie az Ügyfél vagy Viszonteladó számláján szereplő összes esedékes összeget, ezenfelül az újracsatlakoztatási díj teljes összegét. 

Adatvédelem 

A Geomant csak olyan adatokat kezel, amelyeket az Ügyfél biztosít, illetve amelyeket az Ügyfél kérésére a Geomant gyűjt. Az Ügyfél garantálja, hogy az adatok kezelése nem sérti harmadik fél jogait, és nem törvénysértő. 

Az Ügyfél és/vagy a Viszonteladó felelős a helyi, szövetségi és európai uniós adatvédelmi törvények és rendeletek betartásának biztosításáért. 

Az Ügyfél kijelenti, hogy törvényes joga van a Végfelhasználói adatok küldésére, és vállalja, hogy nem küld olyan adatot, amelyre nem rendelkezik törvényes felhatalmazással. A telefonszámok, e-mail-címek és egyéb személyes adatok gyűjtését a Végfelhasználóktól világos feltételekkel kell végezni – ezekre be lehet szerezni példákat a Geomanttól. A Geomantnak szánt összes Végfelhasználói adatot és egyéb bizalmas információt biztonságosan kell küldeni, és legalább jelszóval kell védeni.

Ezenkívül azáltal, hogy a Geomantnak Végfelhasználói és/vagy Ügyféladatokat ad át, az Ügyfél vagy a Viszonteladó garantálja, hogy engedéllyel rendelkezik arra, hogy a Geomant a Végfelhasználót és/vagy az Ügyfelet a kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail-cím, chat azonosító, stb.) segítségével elérje. 

A Szolgáltatások használatával az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatásokhoz továbbított adatokat biztonságos adatbázisunkban tároljuk az EU határain belül található adatközpontokban, és korlátozás vagy minősítés nélkül elfogadja a következő szerződési feltételeket. 

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) különbséget tesz „adatkezelő” és „adatfeldolgozó” között. A Geomant Felhőszolgáltatások esetében az Ügyfél az „adatkezelő”, és a GDPR-ben meghatározottak szerint viseli az „adatkezelő” minden felelősségét, míg a Geomant „adatfeldolgozó”, és viseli az „adatfeldolgozó” minden felelősségét. 

A Felhőszolgáltatásokban felgyűlt információk 

A Szolgáltatások használata során a Geomant adatokat szerez a Végfelhasználókról (Végfelhasználói adatok).  

A Geomant biztonságosan dolgozza fel és tárolja a Végfelhasználói adatokat az Ügyfél által igényelt időtartamig vagy a megállapodás lejártáig, és csak a Contact center és a Végfelhasználó között létrejövő kapcsolatfelvételi munkamenetek kezdeményezésére és rögzítésére használja fel, illetve statisztikai információk szolgáltatására az Ügyfél részére a Szolgáltatások igénybevételéről, a Geomant részére a Szolgáltatások egészségi állapotának figyelemmel kísérése céljából, valamint a problémák azonosítása és a Szolgáltatások javításának biztosítása céljából. 

Adatok közzététele

A Geomant aggregált és névtelenített felhasználási információkat továbbíthat harmadik feleknek, ezek azonban nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek felhasználhatók az Ügyfél vagy bármely Végfelhasználó azonosítására. 

A Geomant együttműködik az Ügyfél vagy a Végfelhasználó adataihoz való hozzáférést elrendelő, bűnüldöző szervektől érkező, jogos és törvényes kérésekkel. 

A Geomant nem fog sem eladni, sem megosztani azonosítható információkat a rendszer Ügyfél vagy Végfelhasználók általi használatáról. 

Adatbiztonság 

A Geomant Felhőszolgáltatásokban felhalmozódó Ügyféladatok és Végfelhasználói adatok biztonságos adatkörnyezetben vannak tárolva, amelyet egy erre specializált harmadik fél adatközpontja üzemeltet. 

A Geomant adatvédelmi szabályzatának bármilyen jövőbeli változását a www.geomant.com weboldalon, és adott esetben e-mail értesítés útján közöljük az érintett felekkel. 

Jótállás 

A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN KIFEJEZETTEN MEGJELÖLTEK KIVÉTELÉVEL A SZOLGÁLTATÁST MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁS NÉLKÜL NYÚJTJUK, ÉS A GEOMANT KIZÁR MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A KERESKEDELMI MEGFELELŐSÉGRE VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A GEOMANT NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA MEGSZAKÍTÁSOKTÓL ÉS HIBÁKTÓL MENTES LESZ. 

A GEOMANT NEM KÍSÉRI FIGYELEMMEL AZ ÜGYFÉL- VAGY VÉGFELHASZNÁLÓI ADATOK TARTALMÁT, KIVÉVE HA AZ A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, ILLETVE TÖRVÉNY KÖVETELI MEG. ENNEK MEGFELELŐEN MINDEN FELELŐSSÉG ÉS KÖTELEZETTSÉG, AMI A SZOLGÁLTATÁS VONATKOZÁSÁBAN ÁTADOTT, MEGŐRZÖTT VAGY FELHASZNÁLT TARTALMAKKAL KAPCSOLATOS, KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFELET TERHELI. 

Felelősség korlátozása

Az előző kikötések figyelembe vételével, a jelen megállapodás más rendelkezéseivel ellentétben, az Ügyfél vagy Viszonteladó egyetlen és kizárólagos kártalanítása, illetve a Geomant kizárólagos kötelezettsége a Szolgáltatás elérhetetlenségéért, késedelméért vagy nem kielégítő teljesítéséért a jelen megállapodás „A” mellékletében meghatározott Szolgáltatásjóváírás. 

A JELEN MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN EGYIK FÉL SEM FELELŐS A KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A KÖVETKEZŐ KÁROKAT: GOODWILL ELVESZTÉSE, MUNKABESZÜNTETÉS, SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSA VAGY HIBÁS MŰKÖDÉSE, ADATOK ELVESZTÉSE VAGY SÉRÜLÉSE, ELMARADT HASZON, ÜZLET VAGY LEHETŐSÉG ELVESZTÉSE), ILLETVE MÁS HASONLÓ KÁROKÉRT, SEMMILYEN FELELŐSSÉGI ELV (AKÁR SZERZŐDÉSES, SÉRELEMDÍJ, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY BÁRMELY MÁS ELV) ALAPJÁN, MÉG AKKOR SEM, HA A MÁSIK FELET TÁJÉKOZTATTÁK ERRŐL A LEHETŐSÉGRŐL. AZ ÜGYFÉL VISEL MINDEN FELELŐSSÉGET A SZOLGÁLTATÁS KIVÁLASZTÁSÁÉRT, BEÁLLÍTÁSÁÉRT ÉS TESZTELÉSÉÉRT, AMI AZ ÜGYFÉL ÁLTAL MEGCÉLZOTT EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁÉRT ÉS EREDMÉNYEIÉRT. AZ EGYES FELEK TELJES FELELŐSSÉGE BÁRMELY KÖZVETLEN VESZTESÉG, KÖLTSÉG, KÖVETELÉS VAGY BÁRMILYEN FAJTA KÁR TEKINTETÉBEN NEM HALADHATJA MEG ANNAK A DÍJNAK AZ ÖSSZEGÉT, AMELYET AZ ÜGYFÉL VAGY VISZONTELADÓ A VESZTESÉGET, KÖLTSÉGET, KÖVETELÉST VAGY KÁRT OKOZÓ ESEMÉNYT MEGELŐZŐ 24 HÓNAP SORÁN A VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSI MEGRENDELŐLAP ALAPJÁN A GEOMANTNAK FIZETETT VAGY FIZETNIE KELLETT VOLNA. EZ A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS KIFEJEZETTEN RÉSZE A GEOMANT ÉS AZ ÜGYFÉL VAGY VISZONTELADÓ KÖZÖTTI ALKUNAK, ÉS MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐ VOLT A GEOMANTNAK FIZETENDŐ DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSAKOR. NINCS AZONBAN KORLÁTOZÁS AZON KÖZVETLEN VESZTESÉGEK, KÖVETELÉSEK VAGY KÁROK TEKINTETÉBEN, AMELYEK A GEOMANT SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL EREDNEK. 

Vis maior 

A jelen megállapodásban szereplő ellenkező rendelkezésektől függetlenül egyik fél sem felel a jelen megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítésének késedelméért vagy elmulasztásáért (a Szolgáltatások fizetési kötelezettségein kívül), amennyiben a késedelem vagy mulasztás vis maior eseménynek tulajdonítható, és a vis maior esemény által elérhetetlenné tett Szolgáltatások szolgáltatási időtartama meghosszabbodik azzal a időtartammal, ameddig a Szolgáltatás elérhetetlen. 

Hatályos jog 

A jelen szerződési feltételeket és az azokkal kapcsolatban felmerülő vagy azokkal kapcsolatos vitákat Anglia és Wales, illetve Magyarország vagy Románia jogszabályai szabályozzák attól függően, hogy melyik Geomant entitás írja azt alá, és a felek elismerik az angol, magyar vagy román bíróság kizárólagos joghatóságát.  

Az Ügyfél vagy a Viszonteladó a Geomant Felhőszolgáltatások igénybevételének feltételeként vállalja, hogy kártalanítja a Geomantot a Geomant által elszenvedett bármilyen veszteség vagy kár esetén, amely abból ered, hogy az Ügyfél vagy a Végfelhasználók megsértik a jelen szerződési feltételek bármelyikét. 

Ez a megállapodás a Szolgáltatási megrendelőlappal együtt magában foglalja a felek teljes megállapodását, és felvált minden korábbi vagy jelenlegi írásbeli vagy szóbeli megállapodást. Ha ellentmondás van a megállapodás és a Szolgáltatási megrendelőlap között, akkor a Szolgáltatási megrendelőlap az irányadó. 

Elkülöníthetőség

Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezését bíróság, illetve bármely kormányzati szerv vagy hatóság érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak tartja, a megállapodás fennmaradó része, amennyire lehetséges, törvényes, érvényes és végrehajtható marad. 

Engedményezés

A Geomant bármikor értesítés nélkül engedményezheti a jelen megállapodás egy részét vagy egészét. Ilyen esetben az összes kötelezettség is engedményezésre kerül. 

Az Ügyfél vagy a Viszonteladó nem engedményezheti és nem ruházhatja át más módon a jelen megállapodás szerinti jogait vagy kötelezettségeit a Geomant előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Geomant nem tagadhatja meg indoklás nélkül az ehhez való hozzájárulást abban az esetben, ha az Ügyfél vagy a Viszonteladó olyan szervezetre engedményezi jogait és kötelezettségeit, amely az Ügyfél vagy Viszonteladó összes vagy lényegében összes eszközét megszerezte, illetve olyan engedményezés esetén, amely valójában egy vállalati átszervezés részét képezi. 

A jelen szakasz rendelkezéseit sértő minden engedményezés semmis. 

Kártalanítás

Az Ügyfélnek vagy a Viszonteladónak kártalanítania és tisztáznia kell a Geomantot, annak leányvállalatait, igazgatóit és munkatársait a Geomanttal szemben jogerősen megítélt kártérítések esetén (ideértve korlátozás nélkül az Ügyfél részéről felmerült ésszerű költségeket és jogi díjakat), amelyek bármely harmadik fél keresetéből, követeléséből vagy más jogi lépéseiből származnak (ideértve korlátozás nélkül a DPA, FTC vagy egyéb kormányzati szerv esetleges vizsgálatait, a panaszokat és intézkedéseket) az Ügyfél és/vagy a Végfelhasználók adataival kapcsolatban. 

 Telephelyek 

A Geomant Felhőszolgáltatásokat a Geomant következő vállalati entitásai nyújtják, ezek egyike lesz a Szolgáltatási megrendelőlap aláírója: 

 • Geomant UK, bejegyezték Angliában a következő számon: 5323859. 
  Turnpike Gate House, Alcester Heath, Alcester, Warwickshire, B49 5JG 
 • Geomant-Algotech Zrt., bejegyezték Magyarországon a következő számon: 01 10 048136. 
  Alkotás u. 50., Budapest 1123, Magyarország
 • S.C. “Geomant” S.R.L, bejegyezzték Romániában a következő számon: J12/1990/2010. 
  str. E. Grigorescu 104a/1, Cluj-Napoca - 400304, Románia 

 

Felszólítások

Az Ügyfél vagy a Viszonteladó részéről a jelen megállapodás alapján a Geomantnak szánt minden felszólítást írásban kell benyújtani, és a következő módokon kell kézbesíteni: személyesen, előre fizetett ajánlott vagy tértivevényes levélben, illetve elektronikus úton, ha azt előre fizetett ajánlott vagy tértivevényes levélben azonnal megerősítik. A felszólítást azonnal kézbesítettnek kell tekinteni, ha személyesen kézbesítették, illetve 48 órán belül, ha a kézbesítés postai úton történt. 

A postai kommunikációkat a fenti bejegyzett címre kell küldeni a következő megjelöléssel: „FAO: Company Director”. 

A Geomant részéről a jelen megállapodás alapján az Ügyfélnek vagy a Viszonteladónak szánt minden felszólítást írásban kell benyújtani, és a következő módokon kell kézbesíteni: személyesen, előre fizetett ajánlott vagy tértivevényes levélben, illetve elektronikus úton, ha azt előre fizetett ajánlott vagy tértivevényes levélben azonnal megerősítik. A felszólítást azonnal kézbesítettnek kell tekinteni, ha személyesen kézbesítették, illetve 48 órán belül, ha a kézbesítés postai úton történt. 

A postai és e-mail kommunikációkat az Ügyfél vagy Viszonteladó Szolgáltatási megrendelőlapon szereplő címére kell küldeni. 

Nyilvánosság 

A Geomant felsorolhatja az Ügyfelet az ügyfelei között, és felhasználhatja az Ügyfél nevét és logóját a Geomant weboldalán, a nyilvánosan elérhető ügyféllistákon és a médiaközleményekben.